presidency

Bush vs Kerry
Bush vs Kerry
Pit het voorzitterschap kandidaat in deze boxing game