ordered

Game +24
Game +24
Joculete dit doel is om de stukjes zodat ze in volgorde van 1 tot 24....