bush

Kerry Bush Bash
Kerry Bush Bash
Stop ze aanvallen elkaar in het presidentiële debat
Bush Bash
Bush Bash
Het is de Presidential Debate en u bent de moderator
Bush Shoot-Out
Bush Shoot-Out
Ga uit van het Bush Witte Huis dat onder terroristen aanval
Bush Royal Rampage
Bush Royal Rampage
Lopen door straten vermijden van gevaarlijke terroristen - tegen...
Bush vs Kerry
Bush vs Kerry
Pit het voorzitterschap kandidaat in deze boxing game