wagon

wheeeee
wheeeee
Sir ide sa vagon - Kao što vjerojatno znate, sir je novi član je...
Sir
Sir
Sir ide sa vagon - Kao što vjerojatno znate, sir je novi član je...