tangram

Tangram
Tangram
Tangram je 7 komada osnovnih oblika koji se mogu kombinirati u obliku...