swaps

12 Swaps
12 Swaps
Naručite simbolima istog tipa na retku ili stupcu. Svaki simbol...