succeeded

Castle Defender
Castle Defender
Talhari Mnogi su pokušali da stavite moj stopalo u starom dvorcu...
Hulk
Hulk
Eksperiment nije uspio ovaj put, Hulk se vrati i počela da razori...