steps

Master Mind
Master Mind
Morate shvatiti stvarni spoj u najmanje koraka / trials
Minskog Smrti
Minskog Smrti
Ne znam kako, ali spustili na minirano zemljište. Kako možete...