sputniksputnik

Sputnik
Sputnik
SputnikSputnik je satelit na potrebu da se pokrenu i objekt učiniti...