sloyd

Sloyd 3
Sloyd 3
Pokretnih dijelova nalazi se na tri strane u kocki, tako da se...