skull

Phantom Mansion crnomorski
Phantom Mansion crnomorski
Pomozite mu pronaći blago kavgadžija od Crnog mora, a zatim...
Phantom Mansion Sjeverno more
Phantom Mansion Sjeverno more
U ovoj epizodi, kavgadžija nastaviti lov na blago na cavernele leda...
Phantom Mansion Green
Phantom Mansion Green
U poglavlju IV kula kavgadžija doseći žuto zelenu u Galeriji...