shove

Gurati se
Gurati se
Druga zagonetka igra uključuje guranje blok u pravu lokaciju