shades

Vampire Barbie
Vampire Barbie
Barbie zaključili da su vampiri mondenog nakon gledanja filma...
Barbie Autumn 3
Barbie Autumn 3
Barbie se druženju s prijateljima, ali za izlazak u gradu treba...