repetition

Sudoku Zabava
Sudoku Zabava
Ispunite planovima, tako da svaki stupac, svaki redak i svaki 3x3...