rendition

Blobs
Blobs
Novi izlaganje na klasičan Peg Solitaire koristeći slatka znakova...