ratsuk

Ratsuk
Ratsuk
Snagu protivnika u poziciju bez valjane potez