punishment

Pali
Pali
2 anđeli su izagna u nebo kao kazna i da su pokušavate pokrenuti...