paralysed

Bard-Skoči Izaberite žrtava
Bard-Skoči Izaberite žrtava
Timed vaš skok lijepo ako ne ćete biti oduzet od strane stršeći...