ordered

Game 24
Game 24
Joculete ovaj cilj je organizirati komada tako da su naručili od 1...