mort

Mort za snajper
Mort za snajper
Vi platili snajper eliminirati protivnika.