moarte

Dizel ili smrt.
Dizel ili smrt.
Dizel ili tai moarte.Concureaza protiv protivnika na destruktivno...