location

The Tower of Hanoi
The Tower of Hanoi
Move Pile na drugu lokaciju. Kliknite na broj za određivanje visine...
Gurati se
Gurati se
Druga zagonetka igra uključuje guranje blok u pravu lokaciju
Quix
Quix
Move boju pločice na novo mjesto. Ukloni pločice stavljanjem iste...
Cijevi
Cijevi
Stavite cijev segment na prazan lokaciji. Pick a pipe segment i...
Igrajte košarku!
Igrajte košarku!
Igrajte košarku! Želite košarku? Igrajte košarku sa tvrdom...
Battleships
Battleships
Flash verzija odbora igru. Vaša misija je da sazna lokaciju i...
Xeno taktiku
Xeno taktiku
Izgraditi lijevo kliknite na voziti se boriti s desne, a potom...