individual

Bambi
Bambi
BamBams su pojedinačni štapići koji su pritisnuti zajedno kako bi...