fix

Bojler analiza
Bojler analiza
Popraviti kotao prikupljanjem njegovim dijelovima.