failure

Kazna Challenge
Kazna Challenge
Kicks od 11 metara, na Svjetsko prvenstvo? Da, znam! Emocija je...