detailed

Skies of War
Skies of War
Skies of War je igra sa iznenađujuće detaljne i kompleksne grafike.