deserted

Scooby doo
Scooby doo
Scooby Doo je izgubio - jedna noć je mračna i pusta, da ne kažem...
Scooby Doo 01
Scooby Doo 01
Scooby Doo je izgubio - jedna noć je mračna i pusta, da ne kažem...