defends

Danny Phantom
Danny Phantom
Pomoć mu se ispred Danny, koji će zadržati kontrolu naoružanja....