decreased

Alpha Attack
Alpha Attack
Spremi grad pritiskom na odgovarajuće slovo na svaku bombu. Ako je...