debate

Kerry Bush Bash
Kerry Bush Bash
Zaustavi ih napadaju jedni druge na predsednicckim raspravu
Bush Bash
Bush Bash
To je predsjedničke debate i ti si moderator