calculates

SQRL Golf
SQRL Golf
Golf može biti vrlo zabavna igra kad je lopta se zamjenjuje sa...