bush

Kerry Bush Bash
Kerry Bush Bash
Zaustavi ih napadaju jedni druge na predsednicckim raspravu
Bush Bash
Bush Bash
To je predsjedničke debate i ti si moderator
Bush Pucaj-Out
Bush Pucaj-Out
Izaći na Bussa Bijela kuća koja je pod napadom terorista
Bush Royal razjarenost
Bush Royal razjarenost
Trčanje kroz ulice izbjegavajući opasne teroriste - protuobavijest...
Bush vs Kerry
Bush vs Kerry
Pit Predsednisstva kandidata u ovoj boks igra