asteroids

Asteroids
Asteroids
AsteroiziiDistruge sve asteroids i svemirskih brodova, ali...
Utjecaj asteroids
Utjecaj asteroids
Utjecaj AsteroizilorEsti pilot i pratnja potreba kako bi zaštitili...
Sakupiti dijamanti
Sakupiti dijamanti
Prikuplja diamanteleEsti pilot u Alpha sektora. Možete letjeti i...
Super Robot Advance
Super Robot Advance
Uništiti neprijateljske brodove, bdjeti vanjska strana za asteroids...
Asteroids
Asteroids
Vi ste u prostor brod okružen asteroids, povući se u njima....
Dijamantni alat za izradu navoja
Dijamantni alat za izradu navoja
Vi pilot svemirski brod i Vaš cilj je sakupiti dijamanti iz...