core

Τακτική Core
Τακτική Core
Είναι 7 έναντι 6 σε αυτό το επιτραπέζιο...