chase

Stitch Speed Chase
Stitch Speed Chase
Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να κινηθεί...
Chopper Chase
Chopper Chase
Πόσο μακριά μπορεί να πας χωρίς...
Stitch Speed Chase
Stitch Speed Chase
Βοηθήστε τον να πιάσει Στιτς πλάσματα...