capere

Escaper capere
Escaper capere
Πυροβόλησε όλους τους εχθρούς πριν να...