urmatoare

Gold Panic
Gold Panic
Cíl: Shromažď všechno zlato v důlní vozík s cílem přesunout...