presidency

Bush versus Kerry
Bush versus Kerry
Pit prezidentského kandidáta v tomto boxu hra