politic

Občan Kerry
Občan Kerry
Catchi padající předmět v této politické hry