panic

Gold Panic
Gold Panic
Cíl: Shromažď všechno zlato v důlní vozík s cílem přesunout...
Bakuhatsu Panic
Bakuhatsu Panic
Chytit výbuchu bomby před ním a zničit město
Potrubí Panic
Potrubí Panic
Mario a Luigi se ven na piknik s broskví a Toadsworth ale...