kerry

Kerry Bush Bash
Kerry Bush Bash
Stop jim útočit navzájem prezidentské debaty
Občan Kerry
Občan Kerry
Catchi padající předmět v této politické hry
Bush versus Kerry
Bush versus Kerry
Pit prezidentského kandidáta v tomto boxu hra