elevator

Výtah
Výtah
Určete znak před výtahem dveře zavře