ecranului

Alien
Alien
Přejít na plošině před použitím šipky a dosáhnout poloviny...