bete

Letět
Letět
Mottem této hry je následující: Pokud lze chytit dva plout bete...