thin

Тънък лед
Тънък лед
Използвайте стрелките за да се движат...
Лято, трябва да бъде страхотен
Лято, трябва да бъде страхотен
Това е толкова горещо лято! Затова...