tangram

Танграм
Танграм
Танграм е 7 парчета от основните...