steps

Master Mind
Master Mind
Трябва да разбера реалното...
Минно поле на смъртта
Минно поле на смъртта
Не знам как, но сте извадили миниран...