sheriff

Целева Шериф
Целева Шериф
Застреляй колкото се може повече...
Deserto
Deserto
Шерифа е изпратен в пустинята и е...