secretary

Секретар на Барби
Секретар на Барби
Барби е открил нова работа: секретаря....