needle

Впръскване Опит
Впръскване Опит
Цели на инжектиране иглата точно